Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Fitness Gym Oy (Y-tunnus: 2700062-5)
Mestarintie 11
01730 Vantaa

info@fitnessgym.fi

REKISTERIN NIMI

Fitness Gym Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Fitness Gym Oy :n asiakkaaksi ja/tai ostanut Fitness Gym Oy verkkokaupasta tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Fitness Gym Oy asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden sopimusten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. RTietoja voidaan käyttää Fitness Gym Oy :n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Fitness Gym Oy :n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Fitness Gym Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Fitness Gym Oy asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot asiakkaan jäsenyydestä
Tiedot asiakkaan ostoista Fitness Gym Oy:n verkkokaupassa tai asiakaspalvelupisteessä

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Fitness Gym Oy :n käytössä, paitsi Fitness Gym Oy :n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Fitness Gym Oy :n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Fitness Gym Oy :n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Fitness Gym Oy :n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Fitness Gym Oy :n salasanasuojatulla palvelimella.